ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
21-08-60  เชียงใหม่  บ.สหการประมูล สาขาเชียงใหม่  12:00
22-08-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  10.30
23-08-60  กรุงเทพฯ  บ.แอพเพิล บางนา  12:00
23-08-60  ระยอง  ห้างโฮมโปร  12:00
24-08-60  นครสวรรค์  ห้างแม๊คโคร จ.นครสวรรค์  12:00
25-08-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  10:00
25-08-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12:00
25-08-60  อุดรธานี  ห้างตั้งงี่สุ่น จ.อุดรธานี  12:00
28-08-60  อุบลราชธานี  อุบลราชธานี  12:00
29-08-60  กรุงเทพฯ  บ.แอพเพิล บางนา  10:00
29-08-60  กรุงเทพฯ  บ.สหการประมูล เหม่งจ๋าย  15:00
30-08-60  ชลบุรี  ห้าง Big C พัทยาใต้   12:00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง