ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
02-09-57  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.00
03-09-57  อยุธยา  แม็คโคร จ.อยุธยา 12:00
04-09-57  สระบุรี  โรงแรมเกียวอัน จ.สระบุรี 12:00
05-09-57  อุดรธานี  ห้างตั้งงี่สุน จ.อุดรธานี 12:00
05-09-57  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
08-09-57  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 13:00
09-09-57  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.00
09-09-57  ระยอง  ห้างโฮมโปร 12:00
10-09-57  พิษณุโลก  ห้างไทวัสดุ 12:00
10-09-57  นครราชสีมา  สนามกีฬา 80 พรรษา จ.นครราชสีมา 12:00
11-09-57  นครปฐม  โกลบอลเฮ้า จ.นครปฐม 12:00
12-09-57  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12.00
12-09-57  ขอนแก่น  ห้างอู้ฟู่ จ.ขอนแก่น 12:00
15-09-57  สระบุรี  โรงแรมเกียวอัน จ.สระบุรี 12:00
15-09-57  ชลบุรี  Big C พัทยาใต้ 12:00
16-09-57  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.00
17-09-57  เชียงใหม่  big c Extra เชียงใหม่ 12:00
17-09-57  สุราษฎร์ธานี  ห้างไทวัสดุ จ.สุราษฎร์ธานี 12:00
18-09-57  อยุธยา  ห้างแมคโคร จ.อยุธยา 12:00
19-09-57  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
19-09-57  อุดรธานี  ห้างตั้งงี่สุน 12:00
19-09-57  อุบลราชธานี  โรงแรมสุนียแกรนด์ 12:00
22-09-57  นครปฐม  โกลบอลเฮ้า จ.นครปฐม 12.00
22-09-57  นครราชสีมา  สนามกีฬา 80 พรรษา จ.นครราชสีมา 12:00
23-09-57  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.00
24-09-57  พิษณุโลก  ห้างไทวัสดุ 12:00
25-09-57  กรุงเทพฯ  ห้างเดอะไนน์เซ็นเตอร์ 12:00
26-09-57  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
26-09-57  ขอนแก่น  ห้างอู้ฟู่ จ.ขอนแก่น 12:00
29-09-57  นครสวรรค์  ห้างแมคโคร นครสวรรค์ 12:00
30-09-57  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.00
30-09-57  ระยอง  ห้างโฮมโปร ระยอง 12:00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง