ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
25-04-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  10:30
25-04-60  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2   15:00
26-04-60  อุบลราชธานี  บ.สหการประมูล สาขาอุบลราชธานี  12:00
26-04-60  พิษณุโลก  ห้างไทวัสดุ พิษณุโลก  12:00
27-04-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12:00
28-04-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา รถซากและรถขับเคลื่อนไม่ได้  10:30
28-04-60  อุดรธานี  ห้างตั้งงี่สุ่น อุดรธานี  12:00
28-04-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12:00
02-05-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  10:30
05-05-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12:00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง