ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
07-04-63  กรุงเทพฯ  บจก.แอพเพิลฯ บางนา  10:30
07-04-63  กรุงเทพฯ  บมจ.สหการประมูล เหม่งจ๋าย จ.กรุงเทพฯ  11:00
08-04-63  กรุงเทพฯ  บจก.แอพเพิลฯ บางนา  11:00
08-04-63  ชลบุรี  บมจ.สหการประมูล พัทยา จ.ชลบุรี  11:00
08-04-63  อยุธยา  บจก.แอพเพิลฯ จ.อยุธยา  11:00
09-04-63  กรุงเทพฯ  บจก.แอพเพิลฯ บางนา  11:00
09-04-63  นครสวรรค์  บจก.แอพเพิลฯ จ.นครสวรรค์  11:00
09-04-63  กรุงเทพฯ  บมจ.สหการประมูล เหม่งจ๋าย จ.กรุงเทพฯ  11:00
10-04-63  กรุงเทพฯ  บจก.แอพเพิลฯ บางนา  11:00
10-04-63  ขอนแก่น  บจก.แอพเพิลฯ จ.ขอนแก่น  11:00
13-04-63  นครปฐม  บจก.แอพเพิลฯ จ.นครปฐม  11:00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง