ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
17-02-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
20-02-60  อุบลราชธานี  บ.สหการประมูล สาขาอุบลราชธานี 12:00
20-02-60  นครปฐม  ห้างแม็คโคร นครปฐม 12:00
20-02-60  เชียงใหม่  สหการประมูล สาขาเชียงใหม่(แยกพืชสวนโลก) 12:00
21-02-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10:00
22-02-60  พิษณุโลก  ห้างไทวัสดุ จ.พิษณุโลก 12:00
22-02-60  กรุงเทพฯ  บ.แอพเพิล บางนา  12:00
23-02-60  ระยอง  ห้าง Big C ระยอง  12:00
23-02-60  กรุงเทพฯ  บ.แอพเพิล บางนา  12:00
24-02-60  อุดรธานี  ห้างตั้งงี่สุ่น จ.อุดรธานี  12:00
24-02-60  กรุงเทพฯ  บ.แอพเพิล บางนา  12:00
27-02-60  นครราชสีมา  บ.สหการประมูล จ.นครราชสีมา  12:00
28-02-60  กรุงเทพฯ  บ.สหการประมูล พุทธมลฑล สาย2  15:00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง