ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
02-09-57  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.00
03-09-57  อยุธยา  แม็คโคร จ.อยุธยา 12:00
04-09-57  สระบุรี  โรงแรมเกียวอัน จ.สระบุรี 12:00
05-09-57  อุดรธานี  ห้างตั้งงี่สุน จ.อุดรธานี 12:00
05-09-57  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
08-09-57  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 13:00
09-09-57  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.00
09-09-57  ระยอง  ห้างโฮมโปร 12:00
10-09-57  พิษณุโลก  ห้างไทวัสดุ 12:00
10-09-57  นครราชสีมา  สนามกีฬา 80 พรรษา จ.นครราชสีมา 12:00
11-09-57  นครปฐม  โกลบอลเฮ้า จ.นครปฐม 12:00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง