ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
16-01-60  นครราชสีมา  บ.สหการประมูล สาขาโคราช 12:00
16-01-60  นครปฐม  ห้างแม็คโคร 12:00
17-01-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.30
18-01-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12:00
18-01-60  ขอนแก่น  ห้างอู้ฟู่ จ.ขอนแก่น  12:00
19-01-60  สระบุรี  โรงแรมเกียวอัน  12.00
19-01-60  ชลบุรี  ห้าง Big C พัทยาใต้   12:00
23-01-60  เชียงใหม่  บ.สหการประมูล จ.เชียงใหม่  12:00
23-01-60  อุบลราชธานี  บ.สหการประมูล จ.อุบลราชธานี  12:00
24-01-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  10:00
25-01-60  พิษณุโลก  ห้างไทวัสดุ จ.พิษณุโลก  12:00
25-01-60  กรุงเทพฯ  บ.แอพเพิล บางนา  12:00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง