ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
22-08-59  นครปฐม  ห้างแม็คโคร 12:00
22-08-59  เชียงใหม่  แยกพืชสวนโลก 12:00
23-08-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10:00
24-08-59  ระยอง  ห้าง Big C ระยอง 12:00
24-08-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
25-08-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12.00
25-08-59  พิษณุโลก  ห้างไทวัสดุ 12.00
26-08-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา รถซากและรถขับเคลื่อนไม่ได้ 10:00
26-08-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12.00
26-08-59  อุดรธานี  ห้างตั้งงี่สุ่น จ.อุดรธานี 12:00
29-08-59  สระบุรี  โรงแรมเกียวอัน จ.สระบุรี 12:00
29-08-59  กรุงเทพฯ  บ.สหการประมูล สาขารังสิตคลอง 8 12:00
29-08-59  นครราชสีมา  บ.สหการประมูล จ.นครราชสีมา 12:00
30-08-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10:00
30-08-59  กรุงเทพฯ   บ.สหการประมูล พุทธมลฑล สาย2 15:00
31-08-59  อุบลราชธานี  บ สหการประมูล จ อุบลราชธานี 12:00
01-09-59  ชลบุรี  ห้าง Big C พัทยาใต้   12:00
01-09-59  อยุธยา  ห้างแม็คโคร อยุธยา  12:00
02-09-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12:00
02-09-59  ขอนแก่น  ห้างอู้ฟู่ จ.ขอนแก่น  12:00
06-09-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  10:00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง