ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
13-07-63  นครปฐม  บจก.แอพเพิลฯ จ.นครปฐม  11:00
13-07-63  ราชบุรี  บมจ.สหการประมูล บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  11:00
13-07-63  อุบลราชธานี  บมจ.สหการประมูล จ.อุบลราชธานี  11:00
14-07-63  ชลบุรี  บมจ.สหการประมูล ชลบุรี  11:00
14-07-63  กรุงเทพฯ  บจก.แอพเพิลฯ บางนา กรุงเทพ  11:00
15-07-63  พิษณุโลก  บจก.แอพเพิลฯ จ.พิษณุโลก  11:00
15-07-63  ระยอง  บมจ.สหการประมูล ระยอง  11:00
16-07-63  กรุงเทพฯ  บจก.แอพเพิล บางนา   11:00
17-07-63  กรุงเทพฯ  แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น บางนา  11:00
17-07-63  นครราชสีมา  บมจ.สหการประมูล จ.นครราชสีมา  11:00
20-07-63  ราชบุรี  สหการประมูล ราชบุรี  11:00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง