ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
24-03-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12.00
24-03-60  ขอนแก่น  ห้างอู้ฟู่ จ.ขอนแก่น  12.00
27-03-60  นครราชสีมา  บ.สหการประมูล จ.นครราชสีมา  12:00
28-03-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  10:30
28-03-60  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2  15.00
29-03-60  อุบลราชธานี  บ.สหการประมูล จ.อุบลราชธานี  12.00
30-03-60  กรุงเทพฯ  แอเพิล บางนา  12:00
31-03-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา รถซากและรถขับเคลื่อนไม่ได้  10:00
31-03-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12:00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง