ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
02-12-59  ขอนแก่น  ห้างอู้ฟู่ จ.ขอนแก่น  12:00
02-12-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12:00
06-12-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  10:30
07-12-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12:00
07-12-59  นครปฐม  ห้างแม็คโคร นครปฐม  12:00
08-12-59  นครสวรรค์  ห้างแม็คโคร นครสวรรค์  12:00
08-12-59  ชลบุรี  ห้าง Big C พัทยาใต้   12:00
09-12-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12:00
09-12-59  อุดรธานี  ห้างตั้งงี่สุ่น อุดรธานี  12:00
13-12-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  10.30
13-12-59  นครราชสีมา  บ.สหการประมูล สาขาโคราช  12:00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง