ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
14-12-60  พิษณุโลก  ห้างไทวัสดุ พิษณุโลก  12.00
15-12-60  ขอนแก่น  ห้างอู้ฟู่ จ.ขอนแก่น  12:00
15-12-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12:00
18-12-60  สระบุรี  โรงแรมเกี่ยวอัน  12.00
18-12-60  อุบลราชธานี  บมจ.สหการประมูล จ.อุบลราชธานี  12:00
19-12-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  10:30
19-12-60  เชียงใหม่  บมจ.สหการประมูล จ.เชียงใหม่  12:00
20-12-60  ระยอง  ห้างบิ๊กซี จ.ระยอง   12:00
20-12-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12:00
21-12-60  นครสวรรค์  ห้างแม็คโคร จ.นครสวรรค์   12:00
21-12-60  อยุธยา  ห้างแม็คโคร จ.อยุธยา  12:00
22-12-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  10:30
22-12-60  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนากม.4  12.00
22-12-60  อุดรธานี  ห้างตั้งงี่สุน จ.อุดรธานี  12:00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง