ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
17-10-59  นครราชสีมา  บ.สหการประมูล จ.นครราชสีมา 12:00
17-10-59  นครสวรรค์  ห้างแม๊คโคร จ.นครสวรรค์ 12:00
18-10-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.30
19-10-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
19-10-59  สระบุรี  โรงแรมเกียวอัน จ.สระบุรี 12:00
20-10-59  ชลบุรี  ห้างบิ๊กซี พัทยาใต้ จ.ชลบุรี 12:00
20-10-59  ขอนแก่น  ห้างไทวัสดุ จ.ขอนแก่น 12:00
21-10-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
25-10-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10:30
25-10-59  ระยอง  ห้าง Big C ระยอง 12:00
25-10-59  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 15:00
26-10-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
26-10-59  นครปฐม  ห้างแม็คโคร นครปฐม 12:00
27-10-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12:00
27-10-59  พิษณุโลก  ห้างไทวัสดุ จ.พิษณุโลก  12:00
28-10-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา รถซากและรถขับเคลื่อนไม่ได้  10:00
28-10-59  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา  12:00
28-10-59  เชียงใหม่  บ.สหการประมูล จ.เชียงใหม่  12:00
28-10-59  อุดรธานี  ห้างตั้งงี่สุ่น จ.อุดรธานี  12:00
31-10-59  อุบลราชธานี  บ.สหการประมูล จ.อุบลราชธานี  12:00
31-10-59  สระบุรี  โรงแรม เกี่ยวอัน จ.สระบุรี  12:00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง