ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
01-04-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12:00
01-04-58  พิษณุโลก  ห้างไทวัสดุ 12:00
01-04-58  สระบุรี  โรงแรมเกียวอัน 12:00
02-04-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย) 12:00
02-04-58  นครปฐม  ห้างแม็คโคร 12:00
02-04-58  ชลบุรี  Big C พัทยาใต้ 12:00
03-04-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12:00
03-04-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
03-04-58  อุดรธานี  ห้างตั้งงี่สุน 12:00
04-04-58  เชียงใหม่  แยกพืชสวนโลก 12.00
05-04-58  นครราชสีมา  ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามศูนย์พัฒนาหม่อนไหม 12.00
05-04-58  ปทุมธานี  บ.สหการประมูล รังสิต คลอง8 12.00
07-04-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.00
07-04-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย) 12.00
08-04-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12.00
08-04-58  นครสวรรค์  ห้าง แม็คโคร 12.00
09-04-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย) 12.00
09-04-58  นครราชสีมา  ฝั่งตรงข้ามศูนย์พัฒนาหม่อนไหม 12.00
09-04-58  ระยอง  ห้างโฮมโปร 12.00
09-04-58  อยุธยา  ห้าง แม็คโคร 12.00
10-04-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12.00
10-04-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12.00
10-04-58  ขอนแก่น  ห้างอู่ฟู่ 12.00
11-04-58  เชียงใหม่  แยกพืชสวนโลก 12:00
12-04-58  ปทุมธานี  รังสิต คลอง 8 12:00
12-04-58  นครราชสีมา  ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามศูนย์พัฒนาหม่อนไหม 12:00
16-04-58  กรุงเทพฯ  เหม่งจ๋าย 12:00
17-04-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
17-04-58  อุดรธานี  ห้างตั้งงี่สุน 12:00
17-04-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12:00
18-04-58  เชียงใหม่  แยกพืชสวนโลก 12:00
19-04-58  นครราชสีมา  ตรงข้าม ศูนย์หม่อนไหม 12:00
19-04-58  ปทุมธานี  รังสิต คลอง 8 12:00
20-04-58  นครปฐม  ห้างแม็คโคร 12:00
20-04-58  สระบุรี  โรงแรม เกี่ยวอัน 12:00
21-04-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.00
21-04-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย) 12:00
22-04-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12:00
22-04-58  อยุธยา  ห้างแม็คโคร 12:00
22-04-58  นครราชสีมา  ลานจอดรถตรงข้ามศูนย์พัฒนาหม่อนไหม 12:00
23-04-58  ปทุมธานี  รังสิต คลอง 8 12:00
23-04-58  นครสวรรค์  ห้างแม็คโคร 12:00
23-04-58  ชลบุรี  ห้างbig c พัทยาใต้ 12:00
23-04-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย) 12:00
24-04-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12:00
24-04-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
24-04-58  ขอนแก่น  ศูนย์ค้าส่ง อู้ฟู้ 12:00
25-04-58  เชียงใหม่  แยกพืชสวนโลก 12:00
26-04-58  นครราชสีมา  ตรงข้าม ศูนย์หม่อนไหม 12:00
26-04-58  ปทุมธานี  รังสิต คลอง 8 12:00
27-04-58  นครปฐม  ห้างแม็คโคร 12:00
27-04-58  เชียงใหม่  แยกพืชสวนโลก 12:00
28-04-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12:00
28-04-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย) 12:00
28-04-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
29-04-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12:00
29-04-58  พิษณุโลก  ห้างไทวัสดุ 12:00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง