ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

วันที่ จังหวัด สถานที่ เวลา รายการประมูล แผนที่
01-03-58  ปทุมธานี  รังสิต คลอง 8 12:00
01-03-58  นครราชสีมา  ลานจอดรถตรงข้ามศูนย์พัฒนาหม่อนไหม 12:00
02-03-58  นครปฐม  ห้างแม็คโคร 12.00
03-03-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.00
03-03-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย) 12:00
04-03-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12:00
05-03-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย) 12.00
05-03-58  พิษณุโลก  ไทวัสดุ จ.พิษณุโลก 12.00
05-03-58  ชลบุรี  ห้างbig c พัทยาใต้ 12.00
06-03-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล พุทธมณฑล สาย 2 12.00
06-03-58  อุดรธานี  ห้าง ตั้งญี่ซุ่น จ.อุดรธานี 12.00
08-03-58  ปทุมธานี  สหการประมูล คลอง 8 12:00
09-03-58  นครปฐม  ห้างแม็คโคร 12:00
10-03-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.00
10-03-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย) 12:00
11-03-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12:00
11-03-58  นครราชสีมา  ตรงข้าม ศูนย์หม่อนไหม 12:00
11-03-58  สระบุรี  โรงแรมเกียวอัน 12:00
12-03-58  อยุธยา  ห้างแม๊คโคร 12:00
12-03-58  ระยอง  ห้าง โฮมโปร 12:00
13-03-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
13-03-58  ขอนแก่น  ห้าง อู้ฟู่ จ.ขอนแก่น 12:00
13-03-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12:00
14-03-58  เชียงใหม่  แยกพืชสวนโลก 12:00
15-03-58  นครราชสีมา  ตรงข้าม ศูนย์หม่อนไหม 12:00
15-03-58  ปทุมธานี  รังสิต คลอง 8 12:00
16-03-58  นครปฐม  ห้างแม็คโคร 12:00
16-03-58  เชียงใหม่  แยกพืชสวนโลก 12:00
16-03-58  นครสวรรค์  ห้างแม็คโคร 12:00
17-03-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.00
17-03-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย) 12:00
18-03-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12:00
18-03-58  อุบลราชธานี  อุบลสแควร์ 12:00
18-03-58  พิษณุโลก  ห้างไทวัสดุ 12:00
19-03-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย) 12:00
19-03-58  ชลบุรี  Big C พัทยาใต้ 12:00
19-03-58  ปทุมธานี  รังสิต คลอง 8 12:00
20-03-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12:00
20-03-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
20-03-58  อุดรธานี  ห้างตั้งงี่สุน 12:00
21-03-58  เชียงใหม่  แยกพืชสวนโลก 12:00
22-03-58  ปทุมธานี  รังสิต คลอง 8 12:00
22-03-58  นครราชสีมา  ตรงข้าม ศูนย์หม่อนไหม 12:00
23-03-58  นครราชสีมา  ตรงข้าม ศูนย์หม่อนไหม 12:00
23-03-58  สระบุรี  โรงแรม เกี่ยวอัน 12:00
24-03-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย) 12:00
24-03-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
25-03-58  ระยอง  ห้างโฮมโปร 12:00
25-03-58  อยุธยา  ห้างแม็คโคร 12:00
25-03-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12:00
26-03-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
26-03-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย) 12:00
27-03-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 12:00
27-03-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 12:00
27-03-58  ขอนแก่น  ห้าง อู้ฟู่ จ.ขอนแก่น 12:00
28-03-58  เชียงใหม่  แยกพืชสวนโลก 12:00
29-03-58  ปทุมธานี  รังสิต คลอง 8 12:00
30-03-58  นครสวรรค์  ห้างแม็คโคร 12:00
31-03-58  กรุงเทพฯ  แอพเพิล บางนา 10.00
31-03-58  กรุงเทพฯ  สหการประมูล สำนักงานใหญ่ (เหม่งจ๋าย) 12:00
31-03-58  กรุงเทพฯ  พุทธมณฑล สาย 2 16.00
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการประมูลข้างต้น กรุณาตรวจสอบก่อนถึงวันประมูลอีกครั้ง