ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

ถาม : ในการประมูลแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ อะไรบ้าง
ตอบ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่เข้าประมูลรถยนต์มือสอง มีดังนี้ 1.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน / มัดจำหมายเลข และ ป้ายผู้ประมูล 20,000 บาท( หากไม่สามารถประมูลรถยนต์ได้จะได้รับเงินดังกล่าวคืนในวันเดียวกัน) กรณีที่ประมูลรถยนต์ได้ ต้องชำระเงิน ดังนี้ 2. วางเงินมัดจำ จำนวน 10% ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % จำนวนเงิน 90 % ที่เหลือชำระผ่านบัญชีภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ประมูลก่อนเที่ยง(12.00น.) 3.ชำระค่าดำเนินการประมูลแก่บริษัทจัดงานประมูล จำนวน 8,560 บาท( รวมภาษี 7%แล้ว)
ถาม : สถานที่จัดงานประมูลภายใน กรุงเทพมหานครฯ มีกี่แห่ง / ที่ไหนบ้าง
ตอบ : ธนชาต คาร์ ออคชั่น จัดงานประมูลรถยนต์มือสอง ใน กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ลานประมูล บริษัทแอพเพิล ออโต้ ออคชั่น บางนา ในวันอังคาร,วันพุธ,วันศุกร์ของสัปดาห์ ลานประมูล บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) โดยประมูล ณ พุทธมณฑลสาย 2 ทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน
ถาม : ลานประมูลบริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น บางนา ตั้งอยู่ที่ไหน
ตอบ : ลานประมูลบริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 4 ตรงข้าม ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา และ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ซึ่งลานประมูลอยู่ฝั่งเดียวกับการเคหะบางนา บริเวณด้านหน้าทางเข้าเป็นที่ตั้งธนาคารธนชาตสาขาบางนา