ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา


ธนชาต คาร์ ออคชั่น

บริหารงานขายรถยึด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต อาคารสำนักเพชรบุรี เลขที่1101
ชั้น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม 10400

โทรศัพท์ : 0-2208-5000 ต่อ 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315
โทรสาร :
02-208-6943
เว็บไซต์ : http://www.thanachartauction.com
อีเมล์ : carauction@thanachart.co.th