ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา

ส่วนงานบริหารงานขายรถยึด เป็นหน่วยงานใน กลุ่มธนชาต ที่ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วผ่านรูปแบบการประมูล ซึ่งได้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางส่วนงานบริหารงานขายรถยึด ได้ให้บริการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีและครอบคลุมทุกพื้นตลอดมา อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าที่ต้องการประมูลรถยนต์เพื่อจำหน่าย(Dealer) และกลุ่มลูกค้าที่ประมูลเพื่อใช้งาน(End user) ภายใต้หลักการดำเนินงาน ของกลุ่มธนชาต ที่ ริเริ่ม ด้านสินค้ารถยนต์ใช้แล้วที่มีคุณภาพ ผนวกการให้บริการการประมูลรถยนต์ใช้แล้วอย่างมืออาชีพ ด้วยราคาประเมินรถที่มีมาตรฐาน และ เติมเต็ม ทุกความต้องการ พร้อมการอำนวยความสะดวกทางด้านการเงิน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จากการเป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มธนชาต พลังการเงินใหม่ ให้ศักยภาพไร้ขีดจำกัด ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรจากความร่วมมือของทุกบริษัทภายในกลุ่ม จึงทำให้ ส่วนงานบริหารงานขายรถยึด กลุ่มธนชาต ได้รับความเชื่อถือ และ การยอมรับ จากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

ส่วนงานบริหารงานขายรถยึด กลุ่มธนาคารธนชาต ได้ดำเนินการจัดการประมูลรถยนตร์ใช้แล้ว ร่วมกับพันธมิตรมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ กว่า 10 ปี และ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการจัดการประมูลรถยนต์ของวงการการประมูลรถยนต์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดการประมูลทั่วประเทศ ทั้ง ส่วนกลาง และ ภูมิภาค ดังนี้

กรุงเทพมหานครฯ บจ.แอพเพิล ออโต้ อ๊อคชั่น สนญ. บางนา กม.4, บมจ.สหการประมูล สาขา พุทธมณฑล สาย 2 และ สาขารังสิต คลอง 8
ภาคกลาง จ.นครปฐม, จ.อยุธยา, จ.สระบุรี
ภาคตะวันออก จ.ระยอง, จ.ชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา, จ.อุดรธานี, จ.ขอนแก่น, จ.อุบลราชธานี
ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่, จ.พิษณุโลก, จ.นครสวรรค์

ส่วนงานบริหารงานขายรถยึด กลุ่มธนชาต ให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นด้านความยุติธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินการประมูล ทางกลุ่มธนชาตได้ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการทำการประมูล ตั้งแต่การกำหนดราคาที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนถึงการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในเรื่องการเงินและ การจัดเตรียมเอกสารชุดโอนรถยนต์เพื่อมอบให้ลูกลูกค้าในวันประมูล ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี ที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์ และ ความเป็นมืออาชีพ ส่วนงานบริหารงานขายรถยึด กลุ่มธนชาต ขอสัญญาว่า จะให้ความสำคัญ ใส่ใจทุกรายละเอียด และ ทุกองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจเหล่านี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่เลือกใช้บริการจากเราได้รับประโยชน์สูงสุด อย่างนี้ตลอดไป .....ส่วนงานบริหารงานขายรถยึด ภายใต้กลุ่มธนชาต ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่ทุกท่านเลือกใช้บริการจากเรา ขอบคุณจากใจจริง

ส่วนงานบริหารงานขายรถยึด ภายใต้กลุ่มธนชาต "ขอขอบคุณทุกความวางใจที่ทุกท่านเลือกใช้บริการจากเรา ขอบคุณจากใจจริง"


  ส่วนงานบริหารงานขายรถยึด
กลุ่มธนชาต


บริษัทในกลุ่มธนชาต

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด