ธนชาตประมูลรถ
ค้นหา


ประเภทรถยนต์*
ราคารถ* บาท
เงินดาวน์ (ขั้นต่ำ 25%) %
อัตราดอกเบี้ย %
จำนวนงวด* งวด
 
ยอดจัด :   บาท
ค่างวดต่อเดือน* :   บาท

รายได้ : เดือน บาท
ค่าใช้จ่าย : เดือน
(รวมภาระหนี้สิน)
บาท
จำนวนงวด งวด
อัตราดอกเบี้ย %
 
ค่างวดต่อเดือน (ที่เหมาะกับคุณ) :   บาท
ยอดจัด (โดยประมาณ) :   บาท
ยอดเช่าซื้อ :   บาท

ค่างวดต่อเดือนที่ต้องการผ่อนชำระ* บาท
จำนวนงวด*  
อัตราดอกเบี้ย %
เงินดาว์น (ขั้นต่ำ 25%) %
 
  ราคารถยนต์ :   บาท
  ยอดจัด :   บาท


หมายเหตุ : ยอดเช่าซื้อ หมายถึง ยอดจัด + ดอกเบี้ย
การคำนวณความสามารถในการผ่อนชำระและค่างวด เป็นเครื่องมือที่บริษัทช่วยผู้ที่จะกำลังสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ คำนวณความสามารถในการผ่อนชำระของการทำเช่าซื้อรถยนต์อย่างคร่าวๆ จากข้อมูลด้านการเงินที่ให้มา ไม่ได้เป็นข้อตัดสินชีขาดในการอนุมัติ